تفاوت مفهوم و مصداق با عنوان و معنونذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: مفهوم، مصداق، عنوان، معنون.

پرسش: تفاوت میان «مفهوم و مصداق» و «عنوان و معنون» در چیست؟ اگر این دو یکی است، پس چرا در دو سر فصل مجزا بررسی می‌شوند. البته مرحوم مظفر این دو را در عنوان مجزا بیان می‌کند و حال آن‌که تعریف ارائه داده از این دو یکی است و تفاوتی نمی‌کند؛ چراکه عنوان را مفهوم و معنون را مصداق می‌داند.

پاسخ:


تفاوت مفهوم و مصداق با عنوان و معنون

[ویرایش]

در بسیاری از موارد «مفهوم و مصداق» و «عنوان و معنون» به صورت مترادف به‌کار می‌روند؛ اما اگر با دقت نگاه شود بین این دو تفاوت وجود دارد و رابطه آن دو عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی «مفهوم و مصداق» عام است و «عنوان و معنون» خاص است؛ زیرا تفاوت بین «مفهوم و مصداق» و «عنوان و معنون» اعتباری است؛ یعنی به لحاظ برمی‌گردد؛ به این بیان که اگر نگاه به مفهوم به جهت دیدن مصداق و حکایت از او باشد، در این صورت مفهوم را عنوان و مصداق را معنون گویند.
[۱] حیدری، سید رائد، المقرر فی توضیح منطق المظفر، ج۱، ص۱۶۷ - ۱۷۰، منشورات ذوی‌القربی، قم، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حیدری، سید رائد، المقرر فی توضیح منطق المظفر، ج۱، ص۱۶۷ - ۱۷۰، منشورات ذوی‌القربی، قم، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «تفاوت مفهوم و مصداق با عنوان و معنون»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱/۱۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار