تعداد پیامبرانذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: تعداد پیامبران چند تا است؟
کلیدواژه: تعداد پیامبران، پیامبران، پیامبر،عدد پیامبران
پاسخ:


تعداد پیامبران در روایات[ویرایش]

براساس قول مشهور، عدد پیامبران الهی یکصدو بیست وچهار هزار نفر است، و اصل در این شهرت، روایاتی است که در این باره از معصومین(علیهم السلام) نقل شده است:
۱. امام رضا(علیه السلام) از پدرانش نقل می کند که رسول خدا(صلی الله علیه وآله) فرمود: «خلق الله ـ عز و جل ـ مأه ألف نبی و أربعه و عشرین الف نبی أنا أکرمهم علی الله و لا فخر... [۱] ؛ خداوند ـ عزّ و جلّ ـ یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر آفریده که من گرامی ترین آن ها نزد خدایم و فخری نیست....»
۲. ابو بصیر از امام صادق(علیه السلام) و ابو حمزه از امام چهارم(علیه السلام) روایت کرده اند:
«من أحب أن یصافحه مأه الف نبی و اربعه و عشرون ألف نبی فلیزر قبر أبی عبدالله الحسین بن علی(علیه السلام) فی النصف من شعبان...؛ کسی که دوست دارد یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر با او مصافحه کنند، در نیمه ی شعبان قبر ابی عبدالله الحسین(علیه السلام) را زیارت کند....» [۲]
۳. امام باقر(علیه السلام) از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) روایت می کند:
«...کان عدد جمیع الانبیاء مأه ألف نبی و اربعه و عشرین ألف نبی خمسه منهم اولوالعزم...؛ [۳] تعداد پیامبران یکصدو بیست و چهار هزار نفر است که پنج نفر آن ها اولوالعزم می باشند....»
۴. ابوذر ـ رحمه الله ـ می گوید: از پیامبر(صلی الله علیه وآله) پرسیدم که پیامبران چند نفرند؟ ایشان فرمودند: یکصد و بیست و چهار هزار نفر هستند. عرض کردم: عدد رسولان چند تاست؟ فرمود: سیصد و سیزده نفر... [۴]

دیدگاه شیخ صدوق درباره تعداد پیامبران[ویرایش]

«اعتقاد ما در باره عدد پیامبران این است که یکصد و بیست و چهار هزار نفر بوده اند....» [۵]
البته روایت های دیگری هم هست که تعداد آن ها را بیشتر یا کمتر از آنچه ذکر شد، معرفی می کنند. در بعضی از این روایت ها، تعداد پیامبران هشت هزار [۶] ، و در بعضی سیصد و بیست هزار [۷] ، و در بعضی دیگر یکصدو چهل هزار [۸] ذکر شده است، لیکن مشهور میان دانشمندان شیعی، همان روایت هایى است که عدد پیامبران را یکصدو بیست و چهار هزار نفر مى داند، و این که سلسله پیامبران با حضرت آدم ابوالبشر(علیه السلام) آغاز و با حضرت محمد بن عبدالله(صلى الله علیه وآله)پایان یافته است.

عدم لزوم علم به تعداد پیامبران[ویرایش]

باید توجه داشت که تعداد تفصیلى پیامبران مساله اى نیست که جزو ضروریات دین باشد که اگر کسى از عدد خاص، یکى کم تر یا بیشتر گفت، مرتد شمرده شود، بلکه ما به اجمال معتقدیم که پیامبران متعددى وجود داشته اند، ولى آگاهى دقیقى از عدد آن ها نداریم و تنها از روى ظن، عدد صد و بیست و چهار هزار را پذیرفته ایم؛ چرا که این عدد مضمون چند روایت است که به حد تواتر و یقین نمى رسد؛ البته راه دیگرى جز روایات یاد شده، براى شناختن عدد پیامبران وجود ندارد و روشن است که این موضوع از دسترس دلایل عقلى نیز خارج مى باشد؛ بنابراین، نمى توان از راه عقل، حقیقت موضوع را دریافت.


پانویس[ویرایش]
 
۱. . بحار الانوار، ج ۱۱، ص ۳۰.    
۲. . بحارالانوار، ج ۱۱، ص ۳۲.    
۳. . بحارالانوار، ج ۱۱، ص ۴۱.    
۴. . بحارالانوار، ج ۱۱، ص ۳۲.    
۵. . بحارالانوار، ج ۱۱، ص ۲۸.    
۶. . بحارالانوار، ج ۱۱، ص ۳۱.    
۷. . بحارالانوار، ج ۱۱، ص ۶۰.    
۸. . بحار الانوار، ج ۱۶، ص ۳۵۲.    منابعى براى آگاهى بیشتر[ویرایش]

۱. آموزش عقاید، ج ۲، ص ۲۸۱.
۲. فلسفه وحى و نبوت، ص ۲۳۱ـ۲۳۳.
۳. تفسیر المیزان، ج ۲، ص ۱۴۴.
۴. راهنماشناسى (اصول عقاید۲)، ص ۲۶۲


منبع[ویرایش]

سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : تاریخ انبیاء
جعبه‌ابزار