تعداد شهدای کربلاذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: شهدای کربلا، امام حسین علیه‌السلام.
پرسش: آیا شهدای کربلا با امام حسین ـ علیه‌السلام ـ ۷۲ نفر بودند یا با حُر که آخرین نفر بود که به امام ـ علیه‌السلام ـ پیوست، ۷۲ نفر شدند؟
پاسخ: در تعداد شهدای کربلا اختلاف وجود دارد اما قول مشهور این است که به غیر از امام حسین ـ علیه‌السلام ـ هفتاد و دو نفر از یاران و اصحاب حضرت سیدالشهدا ـ علیه‌السلام ـ به شهادت رسیدند.


جواب تفصیلی

[ویرایش]


دیدگاه‌های مختلف درباره تعداد شهدای کربلا

[ویرایش]

در تعداد شهدای کربلا اختلاف وجود دارد؛ به‌طوری که تاریخ نویسان کربلا چندین قول را نقل کرده‌اند و در اینجا به چند مورد از آنها که احتمال بیشتری دارد اشاره می‌شود:

← ۱. دیدگاه بلاذری


«هفتادودونفر» این تعداد را بلاذری نقل کرده است و می‌گوید: تمام کسانی که با امام حسین ـ علیه‌السلام ـ کشته شدند از اصحاب و یاران او هفتاد و دو مرد بوده است.
[۱] بلاذری، انساب الاشراف، (دارالتعارف بیروت)، ج ۳، ص ۲۰۵.


←← روایتی از شیخ مفید


مرحوم شیخ مفید نیز همین تعداد را ذکر کرده است و می‌گوید: امام حسین ـ علیه‌السلام ـ با اصحابش صبح روز عاشورا آماده قتال شدند و با امام حسین ـ علیه‌السلام ـ سی‌ و دو نفر سواره و چهل نفر پیاده بودند.

←← دیدگاه ابن اثیر


ابن اثیر صاحب الکامل نیز همین تعداد را نقل می‌کند.

←← دیدگاه طبری


محمد بن جریر طبری شیعی نیز در «دلائل الامة» همین قول را اختیار کرده است،که قول مشهور نیز همین است.

← ۲. دیدگاه مسعودی


«هشتاد و هفت نفر» این تعداد را مسعودی نقل کرده است و می‌گوید: جمیع کسانی که با حسین در روز عاشورا در کربلا کشته شدند، هشتاد و هفت نفر بوده‌اند.
[۵] مسعودی، مروج الذهب، داراندلس، بیروت، ج ۳، ص ۶۱.
[۶] احمد بن سهل بلخی، والتاریخ، مکتبة الاسدی، تهران، ج ۶، ص ۱۱.


← ۳. دیدگاه دیگری از مسعودی


«شصت و یک نفر» بعضی روایت کرده‌اند که آن روز تعداد شهیدان شصت و یک نفر بوده است.
[۷] مسعودی، اثبات الوصیة، منشورات الرضی، قم، ص ۱۲۶.
ولی ممکن است این تعداد اصحاب و یاران امام ـ علیه‌السلام ـ غیر از شهدای اهل‌بیت و بنی‌هاشم بوده‌اند که با شهدای بنی‌هاشم مجموعاً قول بعدی خواهد شد.

← ۴. دیدگاه سید بن طاووس«هفتاد و هشت‌ نفر» این تعداد را سید بن طاووس نقل کرده است و می‌گوید: روایت شده است که اصحاب امام حسین ـ علیه‌السلام ـ هفتاد و هشت نفر بوده‌اند.و با امام ـ علیه‌السلام ـ هفتاد و نه نفر می‌شوند و با آن تعدادی که از «اثبات الوصیه» نقل شده است و شهدای بنی‌هاشم تطبیق می‌کند.

← ۵. دیدگاه علامه مجلسی


«هشتاد و دو نفر» این تعداد را مرحوم مجلسی از محمد بن ابی‌طالب نقل کرده است.

← ۶. روایتی از امام باقر


«یکصد و چهل‌ و‌ پنج نفر» از امام باقر ـ علیه‌السلام ـ نقل کرده‌اند که شهدای کربلا چهل و پنج سواره و یکصد نفر پیاده بوده‌اند.
[۱۰] حاج شیخ عباس قمی، نفس المهموم، انتشارات بصیرتی، قم، ص ۲۳۶.


نتیجه بحث

[ویرایش]

نتيجه اينكه از اين اقوال فهميده می‌شود كه آنها بدون حضرت سیدالشهدا و بنابراين بر قول مشهور تعداد شهدای كربلا هفتاد و دو نفر بوده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بلاذری، انساب الاشراف، (دارالتعارف بیروت)، ج ۳، ص ۲۰۵.
۲. شیخ مفید، ارشاد، مؤسسه آل‌البیت، لاحیاء التراث، قم، ج ۲، ص ۹۵.    
۳. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، دار صادر، بیروت، ج ۴، ص ۱۰.    
۴. محمد بن جریر من رستم الطبری، دلائل الامامیة، منشورات الرضی، قم، ص ۷۱.    
۵. مسعودی، مروج الذهب، داراندلس، بیروت، ج ۳، ص ۶۱.
۶. احمد بن سهل بلخی، والتاریخ، مکتبة الاسدی، تهران، ج ۶، ص ۱۱.
۷. مسعودی، اثبات الوصیة، منشورات الرضی، قم، ص ۱۲۶.
۸. سید بن طاووس، الملهوف، انتشارات داوری، قم، ص ۶۰.    
۹. علامه مجلسی، بحارالانوار، مؤسسة الوفاء، بیروت، ج ۴۵، ص ۴.    
۱۰. حاج شیخ عباس قمی، نفس المهموم، انتشارات بصیرتی، قم، ص ۲۳۶.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار