بهترین راه شناخت اوصاف خداذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: شناخت، ا وصاف خداوند
پرسش: بهترین راه شناخت و پی‌بردن به اوصاف خدای کریم کدام است؟
پاسخ:


راه‌های شناخت اوصاف خداوند

[ویرایش]

اوصاف خداوند را از سه راه می‌توان شناخت:

← عقل


راه اول راه عقلی است؛ چنان‌که در کتاب‌های کلامی و فلسفی از این‌راه استفاده می‌کنند. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به کتاب‌هایی؛ مانند شرح تجرید الاعتقاد خواجه نصیر طوسی ، بدایة الحکمه و نهایة الحکمه علامه طباطبایی
[۱] شرح فارسی تجرید الاعتقاد، شعرانی، ابو الحسن، اسلامیه، تهران، ص ۳۹۰ – ۴۲۱.
[۲] بدایة الحکمة، طباطبایی، محمد حسین، مؤسسه النشر الاسلامی، ص ۱۹۹-۲۱۳.
[۳] نهایة الحکمة، طباطبایی، محمد حسین، ص ۲۸۳- ۲۹۲.
و....

← نقل


راه دوم راه نقلی است؛ یعنی رجوع به آیات و روایات. چنان‌که خواجه طوسی پس از راه عقلی به نصوص نقلی نیز اشاره می‌کند.
[۴] شرح فارسی تجرید الاعتقاد، شعرانی، ابو الحسن، اسلامیه، تهران، ص ۴۰۱.


← شهود


راه سوم راه شهود و دریافت وجدانی است؛ در این ‌راه، شخص به واسطه ریاضت و پیمودن سیر و سلوک ، برخی از صفات خدا را با تمام وجود خود دریافت می‌کند.

بهترین راه

[ویرایش]

در میان این راه‌ها هر چند راه نقلی آسان و مطمئن‌ترین راه‌ها است، اما خالی از مشکلات نیست؛ زیرا معانی و مفاهیم ظاهری و ابتدایی بسیاری از آیات و روایات در این باب قابل تمسک نیست؛ به بیان دیگر، درک مقصود واقعی آیات و روایات در این زمینه بدون استمداد از معارف عقلی مشکل است. در نتیجه راه نقلی به همراه راه عقلی را می‌توان آسان‌ترین و مطمئن‌ترین راه معرفی کرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شرح فارسی تجرید الاعتقاد، شعرانی، ابو الحسن، اسلامیه، تهران، ص ۳۹۰ – ۴۲۱.
۲. بدایة الحکمة، طباطبایی، محمد حسین، مؤسسه النشر الاسلامی، ص ۱۹۹-۲۱۳.
۳. نهایة الحکمة، طباطبایی، محمد حسین، ص ۲۸۳- ۲۹۲.
۴. شرح فارسی تجرید الاعتقاد، شعرانی، ابو الحسن، اسلامیه، تهران، ص ۴۰۱.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : خدا شناسی | صفات الهی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار