باورهای مشترک مذاهب اسلامی درباه امام مهدیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: مذاهب بزرگ اسلامی، امام مهدی، شیعه.

پرسش: باورهای مشترک میان مذاهب اسلامی در زمینه امام مهدی (علیه‌السّلام) چیست؟


اشتراک مذاهب اسلامی درباره موعود

[ویرایش]

فرق و مذاهب بزرگ اسلامی، آموزه مهدویّت و انتظار موعودی نجات‌بخش را قطعی و ضروری می‌دانند و این موضوع به باوری مشترک میان آنها تبدیل شده است. دقت در مصادر و مستندات به وضوح، درستی عقیده شیعه را در زمینه مهدویّت اثبات می‌کند؛ اگرچه برداشت‌ها از این متون اکنون متفاوت است.
می‌توان باورهای مشترک میان مذاهب اسلامی در این زمینه را این‌گونه برشمرد:

← منجی موعود


علمایِ مذاهب اسلامی در آثار خود، اخباری (احادیثی) بشارت آمیز در باره امام مهدی (علیه‌السّلام) نقل کرده‌اند که از وقوع شرایط مطلوب برای امت اسلامی در آینده خبر می‌دهند. سیاق این بشارت‌ها با پیش‌گویی‌های مطرح در دیگر ادیان الهی در باره منجی موعود هماهنگی کامل دارد.

← تبار منجی


معمولاً ضمن تأکیدهای عالمان و محدّثان فرق اسلامی بر متواتر و صحیح بودن احادیث بشارت به ظهور و قیام امام مهدی (علیه‌السّلام)، به این نکته نیز اشاره شده است که ایشان از فرزندان پیامبر اکرم (صلی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) و اهل بیت اوست. علاوه بر آن، بسیاری از دانشمندان اهل‌سنّت بنا‌بر احادیث صحیح، تصریح کرده‌اند که امام مهدی (علیه‌السّلام) از نسل فاطمه (علیهاالسّلام) و علی (علیه‌السّلام) است.

← نام منجی


در این‌که منجی موعود با پیامبر اکرم (صلی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) هم نام است، تردید و اختلافی نیست. افزون بر این‌که در یکی از صحاح سته به این نکته تصریح شده،
[۱] سجستانی، ابی‌داوود، سنن ابی‌داوود، ج۴، ص۱۰۶، ح۴۲۸۲.
در سخنان برخی از عالمانی که پیش از این به ادعای تواتر آنها اشاره کردیم نیز توافق بر نام ایشان موضوعی مسلم و متواتر تلقی شده است.

← لقب منجی


در منابع و متون اسلامی، بیش از آن‌که به نام امام موعود اشاره شود، از مشهورترین لقب او، یعنی مهدی، یاد شده است. استفاده از این لقب در نام‌گذاری صدها کتاب و رساله مرتبط با این موضوع، تصریح به این نام در صدها حدیث و متن تاریخی، استفاده از این عنوان در نام‌گذاری ابواب و فصول منابع مهم اهل‌سنّت، و تلاش مدعیان دروغین برای بهره‌گیری از این نام، همه گویای این حقیقت است که کسی در این باره تردید نداشته است.

← وقت ظهور منجی


بیشتر روایات و متون مرتبط با امام مهدی (علیه‌السّلام)، که فرقه‌های مختلف اسلامی در منابع موثّقشان نقل کرده‌اند، به این نکته اشاره دارند که آن حضرت در آخرالزمان ظهور و قیام خواهد کرد. منظور از آخرالزمان دوران پایانی تاریخ جهان و پیش از وقوع قیامت است. در برخی از این احادیث، از ظهور آن حضرت یا برخی حوادث مقارن با ظهور موعود، به عنوان نشانه‌های وقوع قیامت یاد شده است.

← قیام و پیروزی منجی


بنا بر دیدگاه عالمان اهل‌سنّت و احادیث و بشارت‌هایی که در باره امام مهدی (علیه‌السّلام) نقل کرده‌اند، قیام منجی و پیروزی او بر دشمنان و دستیابی وی به حکومتی مقتدر، امری قطعی است. در برخی از این روایات، دایره حکومت آن حضرت را جهانی اعلام کرده‌اند. به هر حال در این که رهبری و فرمان روایی امت اسلام در اختیار مهدی موعود قرار خواهد گرفت، تردید و اختلافی نیست.

← همراهی عیسی با منجی


نزول عیسی (علیه‌السّلام) و هم گامی‌اش با امام مهدی (علیه‌السّلام) از موارد اتفاقی میان شیعه و اهل‌سنت است. پس از قیام و پیروزی مهدی، حضرت مسیح (علیه‌السّلام) به او می‌پیوندد و پشت سرش نماز می‌خواند و رهبری او را بر اهل ایمان می‌پذیرد.

← جهان پس از قیام منجی


همه کسانی که به موضوع قیام و ظهور امام مهدی (علیه‌السّلام) پرداخته و شرایط حکومت او و اوضاع جهان را پس از آن قیام توصیف کرده‌اند، بر این نکته اتفاق نظر دارند که حکومت ایشان، تحقّق بخش وعده‌های انبیا و اولیای الهی است و آن دولت کریمه، عدالت و پیشرفت را در سراسر جهان حاکم خواهد ساخت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سجستانی، ابی‌داوود، سنن ابی‌داوود، ج۴، ص۱۰۶، ح۴۲۸۲.


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «باورهای مشترک میان مذاهب اسلامی در زمینه امام مهدی» تاریخ بازیابی۱۳۹۷/۹/۱۰.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار