اکوابذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: اکواب.
پرسش: معنای کلمه قرآنی «أکواب» چیست؟
پاسخ:


معنای لغوی اکواب

[ویرایش]

کلمه «أکواب» جمع «کَوب»، و در لغت به معنای ظرفی است که نه دسته داشته باشد و نه لوله.

اکواب در قرآن

[ویرایش]

این کلمه در آیاتی از قرآن کریم ذکر شده است که به همان معنای لغوی است. در این‌جا به دو نمونه از این آیات اشاره می‌شود:

← آیه ۷۱ سوره زخرف


«یُطافُ عَلَیْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أَکْوابٍ وَ فیها ما تَشْتَهیهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُنُ وَ أَنْتُمْ فیها خالِدُونَ»؛ (این در حالی است که) ظرف‌ها (ی غذا) و جام‌های طلایی (شراب طهور) را گرداگرد آنها می‌گردانند و در آن (بهشت) آنچه دل‌ها می‌خواهد و چشم‌ها از آن لذت می‌برد موجود است و شما همیشه در آن خواهید ماند.

← آیه ۱۸ سوره واقعه


«بِأَکْوابٍ وَ أَباریقَ وَ کَأْسٍ مِنْ مَعینٍ»؛با قدح‌ها (ظرف بی‌دسته) و کوزه‌ها و جام‌هایی از نهرهای جاری بهشتی (و شراب طهور).
[۶] طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، ج ‌۴، ص ۲۳۲، انتشارات دانشگاه تهران، مدیریت حوزه علمیه قم، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق:داودی، صفوان عدنان، ص ۷۲۸، دارالقلم‌، الدار الشامیة، دمشق، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.    
۲. زخرف (۴۳)، آیه ۷۱.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‌۲۱، ص ۱۱۵، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.    
۴. واقعه (۵۶)، آیه ۱۸.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‌۲۳، ص ۲۱۲، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.    
۶. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، ج ‌۴، ص ۲۳۲، انتشارات دانشگاه تهران، مدیریت حوزه علمیه قم، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : قرآن شناسی | واژگان قرآنی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار