انواع نشانه‌های ظهورذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نشانه‌های ظهور، امام مهدی.

پرسش: نشانه‌های ظهور امام مهدی (علیه‌السّلام) چند گونه‌اند؟


تقسیم‌های گوناگون نشانه‌های ظهور

[ویرایش]

برای نشانه‌های ظهور، تقسیم‌های گوناگونی ذکر کرده‌اند، مانند: متّصل (نزدیک) و منفصل (دور)، حتمی و غیر حتمی، طبیعی و غیر طبیعی، عادی و خارق العاده، کلّی و جزئی، عام و خاص، مجمل و کنایی، مقید یا مشروط، قطعی و مشکوک.

← نشانه‌های حتمی و غیر‌حتمی


بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقط تقسیم‌بندی نشانه‌های ظهور به حتمی (محتوم) و غیر حتمی (موقوف) در احادیث وجود دارد.
گویا تعبیر از حتمی بودن برخی نشانه‌ها، برای اوّلین بار در احادیث امام باقر (علیه‌السّلام) بیان شده است. مهم‌ترین نشانه‌هایی که حتمی شمرده شده‌اند، عبارت‌اند از: ندای آسمانی، خروج دجّال، خروج سفیانی، کشته شدن نفس زکیه، خَسف در منطقه بَیدا، خروج یمانی، خروج خراسانی و خروج حسنی. (یادآور می‌شویم که شهرت این نشانه‌ها به «نشانه‌های حتمی»، به معنای صحّت همه آنها نیست، چنان‌که خروج خراسانی، نشانه‌ای است که اگر چه در دوره معاصر، شهرت یافته و زبان‌زد خاص و عام شده است و به عنوان نشانه‌ای قطعی برای ظهور شمرده می‌شود. ولی احادیث چندانی برای آن موجود نیست.)

← نشانه‌های غیر حتمی


البتّه در احادیث، به نشانه‌های غیر حتمی، تصریح نشده است؛ ولی می‌توان نشانه‌هایی را که حتمی خوانده نشده‌اند، جزو نشانه‌های غیر حتمی شمرد.
[۱] ر.ک: دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السّلام) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۷، ص۴۲۹-۴۳۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ر.ک: دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السّلام) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۷، ص۴۲۹-۴۳۱.


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «انواع نشانه‌های ظهور امام مهدی» تاریخ بازیابی۱۳۹۷/۹/۸.    


رده‌های این صفحه : امام زمان | نشانه های ظهور
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار