انبیا اولوالعزمذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: پیامبران اولوالعزم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد.
پرسش:زندگی نامه انبیا اولوالعزم را بنویسید؟
پاسخ:انبیا اولوالعزم عبارتند از حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و حضرت محمد علیهم السلام.

فهرست مندرجات
۱ - ترتیب پیامبران اولوالعزم
۲ - جهت نامیدن پیامبران به اُولوالعزم
۳ - حضرت نوح
       ۳.۱ - اولین پیامبر اولوالعزم
       ۳.۲ - شغل
       ۳.۳ - خصوصیات ظاهری
       ۳.۴ - مرکز بعثت
       ۳.۵ - مدت زندگی پس از طوفان
       ۳.۶ - محل دفن
       ۳.۷ - برای مطالعه
۴ - حضرت ابراهیم
       ۴.۱ - تاریخ و محل ولادت
       ۴.۲ - نام پدر
       ۴.۳ - مبارزات
       ۴.۴ - همسر و فرزند
       ۴.۵ - بنای کعبه
       ۴.۶ - محل دفن
       ۴.۷ - برای مطالعه
۵ - حضرت موسی
       ۵.۱ - ولادت
       ۵.۲ - نسب
       ۵.۳ - محل دفن
       ۵.۴ - مبارزات
       ۵.۵ - برای مطالعه
۶ - حضرت عیسی
       ۶.۱ - تاریخ و محل ولادت
       ۶.۲ - بعثت
       ۶.۳ - معجزات
       ۶.۴ - عاقبت حضرت عیسی
       ۶.۵ - برای مطالعه
۷ - حضرت محمد
       ۷.۱ - خاتم پیامبران
       ۷.۲ - ولادت
       ۷.۳ - نام پدر و مادر
       ۷.۴ - ازدواج
       ۷.۵ - رحلت
       ۷.۶ - معجزه جاویدان
۸ - معرفی منابع بیشتر
۹ - پانویس
۱۰ - منبع

ترتیب پیامبران اولوالعزم[ویرایش]

پیامبران اولوالعزم به ترتیب عبارتنداز: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد ـ علیهم السّلام [۱].

جهت نامیدن پیامبران به اُولوالعزم[ویرایش]

جهت نامیدن ایشان به اُولوالعزم بخاطر اینکه دارای اراده های استوار و قوانین آسمانی بوده‌اند و هر پیامبری که بعد از این پنج نفر مبعوث می‌گشت، بر شریعت و طریقه‌ای گام نهاد که آنها وضع نموده‌اند. [۲]

حضرت نوح[ویرایش]


← اولین پیامبر اولوالعزم
حضرت نوح ـ علیه السّلام ـ اولین پیامبر اولوالعزم است که دارای شریعت وکتاب مستقل بوده و همچنین اولین پیامبر بعد از ادریس ـ علیه السّلام ـ است و به هنگام بعثت چهار صد سال داشت. [۳]

← شغل
شغل حضرت نوح تجارت بود.

← خصوصیات ظاهری
حضرت نوح مردی بلند قامت، تنومند و گندم گون با محاسن انبوه بود.

← مرکز بعثت
مرکز بعثت و دعوت حضرت نوح در شامات و فلسطین و عراق بوده است. [۴] نام اصلی نوح عبدالغفار بوده [۵]

← مدت زندگی پس از طوفان
حضرت نوح پس از ماجرای طوفان پانصد سال زندگی کرد و به آبادانی شهرها پرداخت. [۶]

← محل دفن
قبر شریف حضرت نوح ـ علیه السّلام ـ در نجف اشرف، کنار قبر حضرت علی ـ علیه السّلام ـ قرار دارد. [۷]

← برای مطالعه
برای مطالعه به سوره‌ها و آیات زیر مراجعه نمائید:سوره آل عمران، [۸]نساء، [۹] [۱۰]اعراف، [۱۱] [۱۲]هود، [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹]اسراء، [۲۰] [۲۱] شعراء، [۲۲] [۲۳]صافات، [۲۴] [۲۵]نوح. [۲۶] [۲۷] [۲۸]

حضرت ابراهیم[ویرایش]


← تاریخ و محل ولادت
حضرت ابراهیم ـ علیه السّلام ـ دومین پیامبر اولوالعزم است که دارای شریعت و کتاب مستقل بوده، آن حضرت سه هزار و سیصد و بیست سال بعد از هبوط آدم ـ علیه السّلام ـ به دنیا آمد.
این پیامبر بزرگ در شهر «اور» از شهرهای بابل به دنیا آمد. [۲۹] [۳۰]ابراهیم ـ علیه السّلام ـ هنوز متولد نشده بود که پدرش از دنیا رفت و آزر عموی ابراهیم سرپرستی او را به عهده گرفت.

← نام پدر
اهل تاریخ نام پدر حضرت ابراهیم ـ علیه السّلام ـ را تارخ (با خاء و حاء) نوشته اند.

← مبارزات
ولادت ابراهیم در دوران «ن مرود بن کنعان» بوده است. [۳۱]ابراهیم در ایام نوجوانی مبارزه خود، با نمرود و مردم بت پرست را شروع کرد و بت های عبادتگاه را به جز بت بزرگ شکست. [۳۲]

← همسر و فرزند
وی در سن سی و شش سالگی با ساره ازدواج کرد. چون ساره نازا بود وی کنیز خود هاجر را به ابراهیم بخشید که از او صاحب فرزندی بنام اسماعیل گردید. [۳۳]

← بنای کعبه
ابراهیم و فرزندش اسماعیل به دستور خداوند خانه کعبه را بنا نهادند.

← محل دفن
وی سرانجام در سنّ صد و هفتاد و پنج سالگی فوت کرد او را در باغ عفرون دفن کردند و اکنون مدفن او شهر الخلیل (در کشور فلسطین) نام دارد. [۳۴] [۳۵]

← برای مطالعه
برای مطالعه به سوره ها و آیات زیر مراجعه نمائید. بقره، [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱]آل عمران، [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷]هود، [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱]انعام، [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] ابراهیم. [۵۶] [۵۷]

حضرت موسی[ویرایش]


← ولادت
حضرت موسی در زمان سلطنت «رامسیس» (فرعون) در مصر متولد شد. [۵۸] [۵۹]

← نسب
حضرت موسی از نسل حضرت ابراهیم ـ علیه السّلام ـ و با شش واسطه به آن حضرت می رسد. [۶۰]

← محل دفن
حضرت موسی پانصد سال بعد از حضرت ابراهیم ظهور کرد و دویست و چهل سال عمر نمود. [۶۱]
و بر فراز تل سرخ رنگی در سرزمینهای فلسطین... به خاک سپرده شد. [۶۲]

← مبارزات
حضرت موسی ـ علیه السّلام ـ در کودکی در دامان فرعون پرورش یافت، سپس از مصر به مَدیَن هجرت و به مدت بیش از ده سال در آن سرزمین زندگی کرد و بعد از مبعوث شدن به مقام نبوت، دوباره برای مبارزه با فرعون و فرعونیان به مصر بازگشت و سرانجام در این مبارزه پیروز، و بنی اسرائیل را از دست آنان نجات داد. [۶۳]

← برای مطالعه
برای مطالعه به آیات و سوره های زیر مراجعه نمایید: بقره، [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰]اعراف، [۷۱] [۷۲] [۷۳]یونس، [۷۴] [۷۵] [۷۶]طه، [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱]قصص، [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶]یونس. [۸۷] [۸۸] [۸۹]

حضرت عیسی[ویرایش]


← تاریخ و محل ولادت
حضرت عیسی ـ علیه السّلام ـ پنج هزار و پانصد و هشتاد و پنج سال بعد از هبوط آدم و پانصد سال، قبل از میلاد پیامبر اسلام در سرزمین کوفه در کنار رود فرات به دنیا آمد. [۹۰] و به گفته بعضی او در دهکده ناصره یا بیت المقدس متولد گردید ولادت او به طور معجزه به اذن خدا، بدون پدر رخ داد. مادرش حضرت مریم است. [۹۱]

← بعثت
عیسی ـ علیه السّلام ـ در سی سالگی در بیت المقدس به پیامبری مبعوث شد و دارای شریعت و کتابی به نام انجیل بود. [۹۲]

← معجزات
او دارای معجزات فراوان از جمله درمان نمودن بیماران ناعلاج و زنده کردن مردگان بود. [۹۳]

← عاقبت حضرت عیسی
سرانجام یهودیان پس از گذشت سی و سه سال از زندگی عیسی ـ علیه السلام ـ تصمیم به قتلش گرفتند اما خداوند او را از دست آنها نجات داد و به آسمان بُرد. [۹۴]

← برای مطالعه
برای مطالعه به آیات و سوره های زیر مراجعه نمایید: بقره، [۹۵] [۹۶] [۹۷]آل عمران، [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱]نساء، [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴]مائده. [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹]

حضرت محمد[ویرایش]


← خاتم پیامبران
حضرت محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ برترین پیامبران و رسولان و خاتم آنهاست و پس از او پیامبری نخواهد آمد،

← ولادت
مشهور بین علمای امامیه آن است که ولادت پیامبر اسلام در عام الفیل سال پانصد و هفتاد میلادی در هفده ربیع الاول روز جمعه بوده است.

← نام پدر و مادر
نام پدرش عبدالله و نام مادرش آمنه است. [۱۱۰]

← ازدواج
پیامبر گرامی اسلام، در سنّ بیست و پنج سالگی با حضرت خدیجه ـ سلام الله علیها ـ ازدواج کرد. [۱۱۱] حضرت محمد صلی الله و علیه و آله در سن چهل سالگی به پیامبری مبعوث شد. [۱۱۲]

← رحلت
پیامبر گرامی اسلام بعد از بیست و سه سال انجام رسالت و تبلیغ در روز دوشنبه، بیست و هشتم ماه صفر، سال یازدهم هجرت در سن شصت و سه سالگی دارفانی را وداع گفت. [۱۱۳]

← معجزه جاویدان
برای آن حضرت معجزات زیادی ذکر شده است و معجزه جاوید ایشان قرآن کریم است. [۱۱۴] [۱۱۵]

معرفی منابع بیشتر[ویرایش]

۱. قصص الانبیاء، سید نعمت الله جزایری، ترجمه: یوسف عزیزی.
۲. تاریخ انبیاء، سید هاشم رسولی محلاتی، انتشارات علمیه اسلامیه.
۳. قصه های قرآن، سید محمد صحفی.
۴. مجموعه کامل قصه های قرآن، محمد جواد مهری.
۵. فروغ ابدیت (زندگی پیامبر اسلام)، آیت الله جعفر سبحانی.
۶. قصه های قرآن، محمد محمدی اشتهاردی.

پانویس[ویرایش]
 
۱. جزایری، سید نعمت الله، قصص الانبیاء ص۵.    
۲. مهری کرمانشاهی، محمد جواد، مجموعه کامل قصه های قرآن، قم، مشرقین، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش، پاورقی ص۲۶.
۳. سید نعمت الله جزایری، همان، ص۱۴۳.
۴. محلاتی، شیخ ذبیح الله، ریاحین الشریعه، طهران، دارالکتب الاسلامیه، بی تا، ج۵، ص۲۸۳.
۵. رسولی محلاتی، سید هاشم، تاریخ انبیاء، انتشارات علمیه اسلامیه، بی تا، ص ۴۳.
۶. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج۱۱، ص۲۸۵.    
۷. رسولی محلاتی، سید هاشم، تاریخ انبیاء، ص۶۹.
۸. آل عمران/سوره۳، آیه۲۳.    
۹. نساء/سوره۴، آیه۱۶۳.    
۱۰. انعام/سوره۶، آیه۸۴.    
۱۱. اعراف/سوره۷، آیه۵۹.    
۱۲. اعراف/سوره۷، آیه۶۹.    
۱۳. هود/سوره۱۱، آیه۲۵.    
۱۴. هود/سوره۱۱، آیه۳۲.    
۱۵. هود/سوره۱۱، آیه۳۶.    
۱۶. هود/سوره۱۱، آیه۴۲.    
۱۷. هود/سوره۱۱، آیه۴۵-۴۶.    
۱۸. هود/سوره۱۱، آیه۴۸.    
۱۹. هود/سوره۱۱، آیه۸۹.    
۲۰. اسرا/سوره۱۷، آیه۳.    
۲۱. اسرا/سوره۱۷، آیه۱۷.    
۲۲. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۰۵-۱۰۶.    
۲۳. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۱۶.    
۲۴. صافات/سوره۳۷، آیه۷۵.    
۲۵. صافات/سوره۳۷، آیه۷۹.    
۲۶. نوح/سوره۷۱، آیه۱.    
۲۷. نوح/سوره۷۱، آیه۲۱.    
۲۸. نوح/سوره۷۱، آیه۲۶.    
۲۹. قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، بی تا، ج۱، ص۴.
۳۰. قاموس قرآن، ج۱، ص۷۰.
۳۱. بحارالانوار، ج۱۲، ص۴۱.    
۳۲. صافات/سوره۳۷، آیه۸۳-۹۳.    
۳۳. بحارالانوار، ج۱۲، ص۴۷.    
۳۴. محلاتی، ذبیح الله، ریاحین الشریعه، ج۵، ص۱۱۶
۳۵. محلاتی، ذبیح الله، ریاحین الشریعه، ج۵، ص۱۵۵.
۳۶. بقره/سوره۲، آیه۱۲۴.    
۳۷. بقره/سوره۲، آیه۱۲۵.    
۳۸. بقره/سوره۲، آیه۱۲۶    
۳۹. بقره/سوره۲، آیه۱۲۷.    
۴۰. بقره/سوره۲، آیه۱۳۰.    
۴۱. بقره/سوره۲، آیه۱۳۲.    
۴۲. آل عمران/سوره۳، آیه۳۳.    
۴۳. آل عمران/سوره۳، آیه۳۵.    
۴۴. آل عمران/سوره۳، آیه۶۷.    
۴۵. آل عمران/سوره۳، آیه۶۸.    
۴۶. آل عمران/سوره۳، آیه۸۴.    
۴۷. آل عمران/سوره۳، آیه۹۵.    
۴۸. هود/سوره۱۱، آیه۶۹.    
۴۹. هود/سوره۱۱، آیه۷۴.    
۵۰. هود/سوره۱۱، آیه۷۵.    
۵۱. هود/سوره۱۱، آیه۷۶.    
۵۲. انعام/سوره۶، آیه۷۴.    
۵۳. انعام/سوره۶، آیه۷۵.    
۵۴. انعام/سوره۶، آیه۸۳.    
۵۵. انعام/سوره۶، آیه۱۵۱.    
۵۶. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۳۵.    
۵۷. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۳۷-۳۸.    
۵۸. سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، ج۵، ص۱۶۳
۵۹. محمدی اشتهاردی، محمد، قصه های قرآن، تهران، نبوی، چاپ اول، ۱۳۷۸ ش، ص۲۳۸.
۶۰. محمد محمدی اشتهاردی، قصه‌های قرآن، ص۲۳۷.
۶۱. بحار‌الانوار ج۱۳، ص۶.    
۶۲. شیخ ذبیح الله محلاتی، ریاحین الشریعه، ج۵، ص۱۲۱ به بعد.
۶۳. محمد محمدی اشتهاردی، قصه‌های قرآن، ص۲۳۸.
۶۴. بقره/سوره۲، آیه۵۱.    
۶۵. بقره/سوره۲، آیه۵۳.    
۶۶. بقره/سوره۲، آیه۵۵.    
۶۷. بقره/سوره۲، آیه۶۰.    
۶۸. بقره/سوره۲، آیه۶۱.    
۶۹. بقره/سوره۲، آیه۶۷.    
۷۰. بقره/سوره۲، آیه۸۷.    
۷۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۰۲.    
۷۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۰۳.    
۷۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۱۴ به بعد.    
۷۴. یونس/سوره۱۰، آیه۷۵.    
۷۵. یونس/سوره۱۰، آیه۷۷.    
۷۶. یونس/سوره۱۰، آیه۸۰.    
۷۷. طه/سوره۲۰، آیه۹.    
۷۸. طه/سوره۲۰، آیه۱۱.    
۷۹. طه/سوره۲۰، آیه۱۹.    
۸۰. طه/سوره۲۰، آیه۳۶.    
۸۱. طه/سوره۲۰، آیه۴۰.    
۸۲. قصص/سوره۲۸، آیه۳.    
۸۳. قصص/سوره۲۸، آیه۷.    
۸۴. قصص/سوره۲۸، آیه۱۰.    
۸۵. قصص/سوره۲۸، آیه۱۵.    
۸۶. قصص/سوره۲۸، آیه۱۸-۲۰.    
۸۷. یونس/سوره۱۰، آیه۷۵.    
۸۸. یونس/سوره۱۰، آیه۷۷.    
۸۹. یونس/سوره۱۰، آیه۸۰.    
۹۰. علامه محمد باقر مجلسی، همان، ج۱۴، ص۲۱۴.
۹۱. محمد محمدی اشتهاردی، قصه‌های قرآن، ص۴۲۳.
۹۲. سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، ج۷، ص۷۴.
۹۳. آل عمران/سوره۳، آیه۴۹-۵۰.    
۹۴. ابوالحسن علی بن ابراهیم قمی، تفسیر قمی، ج۲، ص۲۷۰.    
۹۵. بقره/سوره۲، آیه۸۷.    
۹۶. بقره/سوره۲، آیه۱۳۶.    
۹۷. بقره/سوره۲، آیه۲۵۳.    
۹۸. آل عمران/سوره۳، آیه۴۵.    
۹۹. آل عمران/سوره۳، آیه۵۲.    
۱۰۰. آل عمران/سوره۳، آیه۵۵.    
۱۰۱. آل عمران/سوره۳، آیه۵۹.    
۱۰۲. نساء/سوره۴، آیه۱۵۷.    
۱۰۳. نساء/سوره۴، آیه۱۶۳.    
۱۰۴. نساء/سوره۴، آیه۱۷۱.    
۱۰۵. مائده/سوره۵، آیه۱۷.    
۱۰۶. مائده/سوره۵، آیه۴۶.    
۱۰۷. مائده/سوره۵، آیه۷۲.    
۱۰۸. مائده/سوره۵، آیه۷۵.    
۱۰۹. مائده/سوره۵، آیه۷۸.    
۱۱۰. بحار الانوار ج۱۵، ص۱۰۸.    
۱۱۱. ابن هشام، سیرة النبی، ج۱، ص۱۲۱.    
۱۱۲. سیرة النبی، ج۱، ص۱۵۳.    
۱۱۳. شیخ مفید، الارشاد، ج ۱، ص۱۸۹.    
۱۱۴. بحار الانوار ج۱۷، ص۴۲۱.
۱۱۵. محمد باقر مجلسی، حیاة القلوب، دار الاعتصام، ۱۴۱۷ ه‌ ق، ج۳، ص۴۰۹.


منبع[ویرایش]

اندیشه قم.    


رده‌های این صفحه : تاریخ انبیاء | اولو العزم
جعبه‌ابزار