امانتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: امانت، آیه امانت،
‌پرسش: لطفا با ترجمه و توضیح مختصر، بفرمایید کدام آیه در قرآن به نام آیه امانت معروف است؟
پاسخ: ایه ۷۲ سوره احزاب به آیه امانت معروف است. برخی نیز، آیه ۵۸ سوره نساء را آیه امانت می‌دانند.


منظور از آیه امانت

[ویرایش]

مقصود از آیه امانت در قرآن کریم، آیه ۷۲ سوره احزاب است که خداوند می فرماید: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولاً» ؛ ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم، از برداشتن آن سر برتافتند و از آن هراسیدند و آدمی آن را برداشت، بی‌گمان او ستمکاره‌ای نادان است.
گفتنی است برخی از مفسران،
[۲] حجتی، سید محمد باقر، اسباب النزول، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۷ ش، ص ۱۶۳
[۳] مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۴ ش، ج۳، ص ۴۳۰ و ج ۱۷، ص ۴۵۰.
از آیه ۵۸ سوره نساء نیز تعبیر به آیه امانت (امانات) کرده اند: « إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعاً بَصیرا»؛ خداوند به شما فرمان مى‌دهد که امانت‌ها را به صاحب آن‌ها باز گردانید و چون میان مردم داورى مى‌کنید با دادگرى داورى کنید بى‌گمان خداوند به کارى نیک اندرزتان مى‌دهد به راستى خداوند شنوایى بینا است.
تفاوتی که این دو آیه از نظر مفهومی با هم دارند، امانت در سوره نساء مفهومش عام است و شامل هر نوع امانت اعم از مادی و معنوی می شود، اما در آیه ۷۲ سوره احزاب، تنها امانت معنوی (ا مامت، قرآن، عقل...) مقصود است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سوره احزاب/۳۳، آیه ۷۲.    
۲. حجتی، سید محمد باقر، اسباب النزول، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۷ ش، ص ۱۶۳
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۴ ش، ج۳، ص ۴۳۰ و ج ۱۷، ص ۴۵۰.
۴. سوره نساء/۴، آیه ۵۸.    


منبع

[ویرایش]
اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : امانتداری | فضائل اخلاقی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار