امامان اسمای حسنای الهیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:اسمای حسناء،صفات خداوند.
پرسش:امامان اسمای حسنای خداوند هستند، به چه معنا است؟


متن کامل پرسش

[ویرایش]

این‌که امامان اسمای حسنای خداوند هستند. آنها لسان الله ، وجه الله ، عین الله ، جنب الله ( پهلوی خدایدالله ( دست خدا ). این عبارات درباره ائمه (علیهم السلام) به چه معنا است؟

پاسخ

[ویرایش]

این‌گونه روایات به مطلبی اشاره می‌کنند که توضیح و شرح آن‌را باید در حکمت متعالیه و عرفان نظری جست. اما در عین حال، در این‌جا به دو نکته اشاره می‌کنیم:

انسان کامل، تجلی اعظم یا مظهر اتم خداوند

[ویرایش]

بر اساس این دیدگاه(حکمت متعالیه و عرفان نظری) همه‌ی عالم مظهر و جلوه حق است و موجودی نیست که تجلی حق نباشد. نکته‌ی مهم در این‌جا این است که در میان تمام موجودات که مظاهر نسبی و ناقص حق تعالی به شمار می‌آیند و بخشی از اسمای الهی را جلوه‌گر هستند؛ تنها انسان کامل است که مظهر جامع حق است و می‌تواند آن‌گونه که حق تعالی می‌خواهد تجلی‌گر تمام اسما و صفات او باشد؛ به همین دلیل انسان کامل را تجلی اعظم و مظهر اتم حق تعالی خوانده‌اند.
[۲] ر. ک. یزدان پناه، یدالله، مبانی و اصول عرفان نظری، ص ۵۹۱، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، چاپ سوم، ۱۳۹۱ق.


انسان کامل خلیفه حق تعالی

[ویرایش]

یکی از نسبت‌هایی که عارفان میان انسان و خدا بر قرار می‌دانند، خلیفة الله بودن انسان کامل است. جانشینی از خداوند از سوی خداوند نیز تنها هنگامی ممکن است که صفات خداوند در او تحقق یابد، صفاتی که خداوند با آنها عالم را تدبیر می‌کند.
[۳] یزدان پناه، یدالله، مبانی و اصول عرفان نظری، ص ۶۰۲، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، چاپ سوم، ۱۳۹۱ق.


ائمه اسمای حسنای الهی

[ویرایش]

حال با توجه به این دو نکته معنای این روایات که ائمه(علیهم السلام) اسمای حسنای خدایند، روشن می‌شود؛ زیرا معنای این روایت این است که ائمه(علیهم السلام) برترین جلوه‌گر اسما و صفات خداوند و جانشینان او هستند و به این جهت می‌توانند عالم را به اذن خداوند تدبیر کند.
بنابر این، منظور از لسان الله، این است که خداوند از طریق ائمه خواسته‌های خود را به مردم اعلان می‌کند و آنچه ائمه می‌فرمایند سخن خداوند است. مقصود از یدالله، نیز این است که خداوند از طریق ائمه(علیهم السلام) کارهای خود را انجام می‌دهد. چنان‌که منظور از عین الله این است که خداوند از طریق ائمه به مردم توجه می‌کند. وجه الله، و جنب الله بودن نیز با توجه به مقام خلافت الهی ائمه دارای معنا و قابل درک است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کافی، ج ۱، ص ۱۴۵.    
۲. ر. ک. یزدان پناه، یدالله، مبانی و اصول عرفان نظری، ص ۵۹۱، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، چاپ سوم، ۱۳۹۱ق.
۳. یزدان پناه، یدالله، مبانی و اصول عرفان نظری، ص ۶۰۲، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، چاپ سوم، ۱۳۹۱ق.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : تاریخ معصومان | فضائل اهل بیت
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار