اسود عنسیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: اسود عنسی.
پرسش: «اسود عَنسی» چه کسی بود؟
پاسخ:


ادعای پیامبری برخی افراد

[ویرایش]

در تاریخ اسلام، افرادی به معارضه با قرآن پرداخته‌اند؛ ولی تنها کاری که توانستند بکنند، اثبات عجز و کوچکی خود است. عده‌ای از آنها خواسته‌اند قرآن را کاری بشری جلوه دهند که تاریخ از عده‌ای از آنان نام می‌برد. از سوی دیگر، افراد بسیاری به ادعای پیامبری برخاسته و سخنانی نیز به‌ظاهر مانند قرآن گفته‌اند؛ از جمله می‌توان به مسیلمه، عبهلة (اسود) سجاح و ... اشاره کرد.

اسود عنسی

[ویرایش]

اسود عنسی، همان عبهلة بن کعب بن عوف عنسی (از قبیله بنی‌مذحج) است که برخی او را ذوالخمار نامیده‌اند.

اولین مرتد از دین اسلام

[ویرایش]

وی در زمان حیات نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، در یمن مدعی نبوت شد؛ و اولین ارتداد از دین اسلام توسط او اتفاق افتاد، عده‌ای از قبیله بنی‌مذحج به او پیوستند و او با کمک آنان توانست کارگزاران پیامبر در یمن را اخراج کرده و برخی دیگر را به قتل رساند. خبر ادعای نبوت او بعد از بازگشت پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ از حجة‌الوداع و در ایام بیماری ایشان به حضرت رسید.

کشته شدن اسود

[ویرایش]


← نقل اول


اسود عنسی، توسط برخی ایرانیان مسلمان و مشخصاً توسط فیروز دیلمی، درست یک روز قبل از وفات پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ کشته شد.

← نقل دوم


بنا بر برخی نقل‌های تاریخی، مقابله با اسود و در نتیجه کشته شدنش، با دستور مستقیم پیامبر و توسط نامه ایشان که به برخی مسلمانان یمن رسید و آنها را امر به نبرد با أسود کرد، اتفاق افتاد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الکوفی، احمد بن اعثم، الفتوح، ج ‌۱، ص ۲۱، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالاضواء، بیروت، ۱۴۱۱ق.    
۲. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ‌ الإسلام ت تدمری، ج ‌۳، ص ۱۴، دارالکتاب العربی، بیروت، ۱۴۱۳ق.    
۳. الکوفی، احمد بن اعثم، الفتوح، ج ‌۱، ص ۲۲، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالاضواء، بیروت، ۱۴۱۱ق.    
۴. بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح‌ البلدان، ص ۱۰۹، مکتبة الهلال، بیروت، ۱۹۸۸م.    
۵. ابن‌اثیر، الکامل فی‌التاریخ، ج ۲، ص ۳۳۶ و ۳۳۷، دار صادر، بیروت، ۱۳۸۵ ق.    
۶. ابن‌اثیر، الکامل فی‌التاریخ، ج ۲، ص ۳۴۱، دار صادر، بیروت، ۱۳۸۵ ق.    
۷. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ‌ الإسلام ت تدمری، ج ‌۳، ص ۱۴، دارالکتاب العربی، بیروت، ۱۴۱۳ق.    


منابع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : پیامبر شناسی | کلام | مدعیان نبوت
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار