اسراف بر نفسذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: اسراف، نفس، ظلم، ستم.

پرسش: مقصود از «اسراف بر نفس» در قرآن چیست؟

پاسخ: تمام مفسران «اسراف بر نفس» را به «ارتکاب گناه» تفسیر کرده‌اند.


ظلم بر نفس[ویرایش]

این سؤال، اشاره به آیه‌ای از قرآن دارد که می‌فرماید: «بگو: ‌ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده‌اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می‌آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است». [۱]

← نظر برخی مفسران
برخی از مفسران در توضیح اسراف می‌گویند: «اسراف»، به معنای تجاوز از حد در هر کاری است؛ هر چند که در خصوص خرج‌کردن مال مشهورتر است. اما در آیه مورد بحث، گویا متضمن معنای جنایت و یا معنایی نزدیک به آن نیز هست؛ زیرا با کلمه «علی» متعدی شده است. بنابراین اسراف بر نفس، همان ظلم بر نفس است که به معنای ارتکاب گناه است. [۲] در همین راستا تقریباً تمام مفسران «اسراف بر نفس» را به «ارتکاب گناه» تفسیر کرده‌اند. [۳]

پانویس[ویرایش]
 
۱. زمر/سوره۳۹، آیه۵۳.    
۲. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۷، ص۲۷۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.    
۳. نرم افزار جامع التفاسیر، ذیل آیه مذکور.


منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «اسراف بر نفس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۸.    جعبه‌ابزار