استمرار نیت اعتکافذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: معتکف، نیت، اعتکاف، استمرار نیت.

پرسش: آيا می‌توان به علتى يا بدون علت در روز اول يا دوم، اعتکاف را قطع نمود؟ و اگر در قطع نمودن اعتكاف تردید كنم، آيا نيت اعتكاف به هم مى‌خورد و در نتيجه اعتكاف باطل می‌شود؟ و آيا لازم است كه نيت مستمر باشد؟

پاسخ:


قطع کردن اعتکاف[ویرایش]

در اعتكاف مستحبى جايز است كه در روز اول و دوم اعتکاف قطع شود.

نیت در اعتکاف[ویرایش]

نیت اعتكاف بايد تا پايان روز سوم ادامه پيدا كند.

منبع[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «استمرار نیت اعتکاف»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۳/۱۸.    جعبه‌ابزار