استقلال و آزادی زن در امور مالیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه:ازدواج، تصرّف، استقلال مالی، ناشزه، نفقه
پرسش: در صورتی که زن شاغل باشد و نخواهد درآمدش را در زندگی زناشویی خرج کند و فقط بخواهد پس انداز کند، آیا این مسئله اشکال دارد؟ آیا شوهر موظف است که خرج منزل و خرج همسرش را بدهد؟
پاسخ:
الف) شرعا اشکالی ندارد؛ زیرا زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می ‌تواند در اموال شخصی خود، هر گونه دخل و تصرفی نماید؛ بدون آن که موافقت ‌شوهر لازم باشد. اعم از این که آن اموال، قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن... . [۱]
ب) زن، در صورتی که از شوهرش اطاعت داشته باشد و به اصطلاح «ناشزه» نباشد؛ یعنی در امور زناشویی اطاعت کند و بیرون رفتن از خانه با رضایت شوهر باشد، مرد، وظیفه دارد خوراک و پوشاک و مسکن همسر خود را در حدّ متعارف و شأن و نیاز او تهیه نماید که اصطلاحاً به آن «نفقه» می‌گویند. [۲]

فهرست مندرجات
۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس[ویرایش]
 
۱. ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی: «زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.»
۲. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۱۵.    


منبع[ویرایش]

پایگاه شهر سوال    رده‌های این صفحه : زنان | حقوق زن
جعبه‌ابزار