استفاده از پارکینگ معلولانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: پارکینگ معلولان، پارک کردن خودرو.

پرسش: حکم استفاده از پارکینگ معلولان برای پارک کردن خودرو چیست؟

پاسخ:استفاده از پارکینگ معلولان[ویرایش]

حکم استفاده از پارکینگ معلولان، تابع قوانین مربوطه است.

منبع[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «استفاده از پارکینگ معلولان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۳/۱۸.    جعبه‌ابزار