استغاثهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: استمداد، استغاثه طلب، نصرت، بلا، رنج، خدا.

پرسش: استغاثه به چه معنا است؟

پاسخ: استغاثه به ‌معنای طلب نصرت و فریاد‌رس خواهی، استمداد در حال شدّت و محنت، و کمک‌خواهی از خدا، هنگام بلا و رنج و گرفتاری است.معنای استغاثه[ویرایش]

واژه «اِستغاثه» مصدر باب استفعال از ریشه «غ، ‌و، ‌ث» به ‌معنای طلب نصرت و فریاد‌رس خواهی، استمداد در حال شدّت و محنت، و کمک‌خواهی از خدا، هنگام بلا و رنج و گرفتاری است. [۱] [۲]

← کمک‌ خواستن از خدا
نمونه آشکار استغاثه هنگامی است که انسان به بیماری سختی مبتلا می‌شود، یا در امواج طوفان دریا گرفتار می‌آید و دست خود را از همه جا کوتاه می‌بیند و به اقتضای فطرت توحیدی، این حقیقت را درمی‌یابد که در عالم، قدرتی وجود دارد که بتواند وی را در هر شرایطی که باشد نجات دهد. در ‌این‌حالت، انسان با تضرع و زاری، فقط به خدا استغاثه می‌کند. [۳]

← کمک‌ خواستن از بشر
البته این واژه برای کمک‌ خواستن از بشر نیز کاربرد داشته «فَاسْتَغاثَهُ الَّذی مِنْ شیعَتِهِ عَلَی الَّذی مِنْ عَدُوِّهِ». [۴] و منحصر به درخواست کمک از خدا نیست.

منبع برای مطالعه[ویرایش]

دائرة المعارف قرآن کریم، جلد ۳، مدخل استغاثه.

پانویس[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۶۱۷، تحقیق، داودی، صفوان عدنان، دمشق، بیروت، دارالقلم‌، الدار الشامیة، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.    
۲. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج‌۷، ص۲۷۷، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰ش.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۶، ص۵۶۴، مقدمه، بلاغی‌، محمد جواد، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
۴. قصص/سوره۲۸، آیه۱۵.    


منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «استغاثه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۵/۱۸.    جعبه‌ابزار