استطاعت حج برای شخص مقروضذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حج، استطاعت، صدقه، قرض.

پرسش: آيا كسى كه مقروض است، جايز است كه به حج برود يا صدقه بدهد؟ يا بايد قرض خود را باز پس دهد؟

پاسخ:


استطاعت حج برای مقروضین[ویرایش]

اگر قرض مدت‌دار باشد و وقت آن نرسيده و يا طلب‌کار فعلاً مطالبه نکند، مانع ندارد که حج برود يا صدقه بدهد.

منبع[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «استطاعت حج برای شخص مقروض»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۶/۰۷.    جعبه‌ابزار