اسامی بهشتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: بهشت، اسامی بهشت در قرآن، اسامی بهشت
پرسش: سوره هایی که نام بهشت در آنها وجود دارد، کدام اند؟
پاسخ: بهشت، با نام‌های جنه، الجنه، و الجنات و در سوره‌های بقره،آل عمران، نساء، مائده، اعراف، توبه، یونس، هود، رعد، نحل، مریم، طه، عنکبوت، یس، زمر، غافر، شوری، زخرف، احقاف، محمد، ق، حشر، اسراء، فرقان، شعراء، نجم، واقعه، حدید، حاقّه، معارج، انسان، غاشیه، تحریم، قلم، نازعات، تکویر و ...آمده است.


نام‌های بهشت

[ویرایش]

بهشت به دو صورت در قرآن ذکر شده است.
۱. نام بهشت، در قالب معنایی واژۀ «جَنّة» (بدون الف و لام) و «الجَنّة» (با الف و لام) در ۳۶ سوره و ۶۵ بار در آیات قرآن کریم آمده است که سوره های آن عبارت اند از: بقره ، آل عمران
، نساء، مائده، اعراف، توبه ، یونس ، هود ، رعد، نحل، مریم، طه، عنکبوت، یس، زمر، غافر، شوری، زخرف، احقاف ، محمد، ق، حشر ، اسراء، فرقان، شعراء، نجم، واقعه، حدید ، حاقه، معارج، انسان، غاشیهو...

نمونه

[ویرایش]

در این فرصت، دو آیه را به عنوان نمونه ذکر می‌کنیم:
«سارِعُوا إِلی‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقینَ»؛ و بشتابید به سوی مغفرت پروردگار خود و به سوی بهشتی که پهنای آن همه آسما‌ن‌ها و زمین را فرا گرفته و مهیّا برای پرهیزکاران است.
«قُلْ أَ ذلِکَ خَیْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتی‌ وُعِدَ الْمُتَّقُونَ کانَتْ لَهُمْ جَزاءً وَ مَصیراً»؛ بگو: آیا این بهتر است یا بهشت ابدی که به متقیان وعده دادند که آن بهشت پاداش و منزل ایشان است.
۲. کلمه «جنّات» نیز در سوره هایی از قرآن کریم آمده است که اشاره به نعمت‌های بهشتی بر طبق درجات تقوا و معنوی انسان‌ها است.
[۳۶] برای آگاهی از این سوره‌ها و آیات آن به کتاب معجم المفهرس قرآن کریم و یا نرم افزار جامع التفاسیر از سلسله نرم افزارهای مرکز کامپیوتری نور مراجعه کنید.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سوره بقره/۲، آیه ۸۲    
۲. سوره آل عمران/۳، آیه ۱۴۲    
۳. سوره نساء/۴، آیه ۱۲۴    
۴. سوره مائده/۵، آیه ۷۲.    
۵. سوره اعراف/۷، آیه ۱۹.    
۶. سوره توبه/۹، آیه ۱۱۱.    
۷. سوره یونس/۱۰، آیه ۲۶.    
۸. سوره هود/۱۱، آیه ۲۳.    
۹. سوره رعد/۱۳، آیه ۳۵.    
۱۰. سوره نحل/۱۶، آیه ۳۲.    
۱۱. سوره مریم/۱۹، آیه ۶۰.    
۱۲. سوره طه/۲۰، آیه ۱۲۱.    
۱۳. سوره عنکبوت/۲۹، آیه ۵۸.    
۱۴. سوره یس/۳۶، آیه ۲۶.    
۱۵. سوره زمر/۳۹، آیه ۷۳.    
۱۶. سوره غافر/۴۰، آیه ۴۰.    
۱۷. سوره شوری/۴۲، آیه ۷.    
۱۸. سوره زخرف/۴۳، آیه ۷۰.    
۱۹. سوره احقاف/۴۶، آیه ۱۴.    
۲۰. سوره محمد/۴۷، آیه ۷.    
۲۱. سوره ق/۵۰، آیه ۳۱.    
۲۲. سوره حشر/۵۹، آیه ۲۰.    
۲۳. سوره اسراء/۱۷، آیه ۹۱.    
۲۴. سوره فرقان/۲۵، آیه ۸.    
۲۵. سوره شعراء/۲۶، آیه ۸۵.    
۲۶. سوره نجم/۵۳، آیه ۱۵.    
۲۷. سوره واقعه/۵۶، آیه ۸۹.    
۲۸. سوره حدید/۵۷، آیه ۲۱.    
۲۹. سوره حاقه/۶۹، آیه ۲۲.    
۳۰. سوره معارج/۷۰، آیه ۳۸.    
۳۱. سوره انسان/۷۶، آیه ۱۲.    
۳۲. سوره غاشیه/۸۸، آیه ۱۰.    
۳۳. سوره آل عمران/۳، آیه ۱۳۳.    
۳۴. سوره فرقان/۲۵، آیه ۱۳.    
۳۵. نمایه «بهشت های هفت گانه» سوال ۱۷۵۶    
۳۶. برای آگاهی از این سوره‌ها و آیات آن به کتاب معجم المفهرس قرآن کریم و یا نرم افزار جامع التفاسیر از سلسله نرم افزارهای مرکز کامپیوتری نور مراجعه کنید.


منبع

[ویرایش]
اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : بهشت | قیامت | معاد شناسی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار