احادیث کتاب عیون اخبار الرضا و کافیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: احادیث، عیون اخبار الرضا (علیه‌السلام)، شیخ صدوق، اصول کافی، فروع کافی، کلینی.

پرسش: احادیثی که در کتاب‌های عیون اخبار الرضا (علیه‌السلام) و اصول کافی موجودند، آیا همگی قابل استناد هستند یا این‌که ممکن است بعضی از آن‌ها شبهه‌دار می‌باشند؟

پاسخ: شیخ صدوق چون ثقه بوده و روایات معتبر را جمع‌آوری و نقل می‌کرده، احادیث کتاب عیون اخبار الرضا ـ علیه‌السلام ـ نیز در نزد علمای رجال و حدیث معتبر است. روایات کتاب کافی نیز همگی دارای اعتبار و استحکام لازم هستند.البته گرچه ممکن است برخی روایات موجود در دو کتاب عیون اخبار الرضا و کافی نیز، از نظر برخی علمای رجال و حدیث‌شناسان، اعتبار لازم را نداشته نباشد، ولی غالب و اکثر روایات آن معتبر هستند.


کتاب عیون اخبار الرضا

[ویرایش]

کتاب شریف عیون اخبار الرضا علیه‌السلام تألیف شیخ صدوق از کتبی است که علامه مجلسی ضمن تعریف و تمجید از آن، ‌ این کتاب را به خط شیخ صدوق می‌داند.

شخصیت شیخ صدوق

[ویرایش]

شیخ صدوق به دعای امام عصر ولادت یافته و مورد احترام و توثیق تمام علمای رجال شیعه است.
[۲] مدیر شانه‌چی، کاظم، ‌ تاریخ حدیث، ص۱۳۰-۱۳۱، تهران، ‌ انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۷.


← دیدگاه شیخ طوسی


شیخ طوسی در تمجید شیخ صدوق می‌گوید: «صدوق حافظ احادیث و بصیر به علم رجال بود و در میان قمیین مانندش در زیادی محفوظات و دانش دیده نشده است».
[۳] مدیر شانه‌چی، کاظم، ‌ تاریخ حدیث، ص۱۳۱، تهران، ‌ انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۷.


← دیدگاه ابن ادریس


ابن ادریس نیز در سرائر می‌نویسد: شیخ ما ابوجعفر علی بن بابویه، ثقه و جلیل القدر و بصیر به اخبار بود.
[۴] مدیر شانه‌چی، کاظم، ‌ تاریخ حدیث، ص۱۳۱، تهران، ‌ انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۷.


اعتبار احادیث عیون

[ویرایش]

بنابراین شیخ صدوق چون ثقه بوده و روایات معتبر را جمع‌آوری و نقل می‌کرده، احادیث کتاب عیون اخبار الرضا علیه‌السلام نیز در نزد علمای رجال و حدیث معتبر است؛ ‌البته ممکن است گاهی برخی روایات نیز از دیدگاه دانشمندان رجالی و حدیث‌شناسان از صحت و اعتبار لازم برخوردار نباشد؛ ولی آن‌چه مهم است، غالب روایات کتاب یادشده دارای اعتبار است.

کتاب اصول و فروع کافی

[ویرایش]

کتاب اصول و فروع کافی تألیف ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی رازی است.

وثاقت کلینی

[ویرایش]

تمام علمای رجال، ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی رازی را توثیق ‌نموده‌اند.

← لقب ثقة الاسلام


نجاشی درباره او می‌گوید: «موثق‌ترین و ثابت‌ترین کسان در حدیث است».
[۵] مدیر شانه‌چی، کاظم، ‌ تاریخ حدیث، ص۱۱۶، تهران، ‌ انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۷.

علامه حلی و ابن داوود نیز او را توثیق کرده‌اند و به همین خاطر به ثقة الاسلام معروف شد.

گردآوری کتاب

[ویرایش]

مرحوم کلینی در تألیف کتاب کافی، بیست سال به خود رنج داد و آن را از اصول معتمده و ثقات مشایخ گردآوری کرد.

دیدگاه شیخ مفید

[ویرایش]

شیخ مفید نسبت به کافی می‌گوید: کافی بزرگ‌ترین کتاب حدیث شیعه و پرفایده‌ترین آن‌هاست.
[۶] مدیر شانه‌چی، کاظم، ‌ تاریخ حدیث، ص۱۱۶، تهران، ‌ انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۷.


اعتبار احادیث کافی

[ویرایش]

بنابراین روایات کتاب کافی نیز همگی دارای اعتبار و استحکام لازم هستند. البته گرچه ممکن است برخی روایات موجود در کافی نیز از نظر برخی علمای رجال و حدیث‌شناسان از اعتبار لازم برخوردار نباشد، ولی غالب و اکثر روایات آن معتبر هستند.
[۷] مدیر شانه‌چی، کاظم، ‌ تاریخ حدیث، ص۱۱۶، تهران، ‌ انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۷.


منابع

[ویرایش]

۱. کاظم مدیر شانه‌چی، علم الحدیث و درایة الحدیث، قم، انتشارات اسلامی، چاپ سیزدهم، ۱۳۷۷.
۲. علامه مجلسی، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة‌ الوفاء، ۱۴۰۴هـ.ق، ج۱، ‌ ص۶-۱۰.
۳. علم الحدیث، دکتر رضا مؤدب.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. علامه مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۱، ص۶، بیروت، مؤسسة الوفاء، ۱۴۰۴ه.ق.    
۲. مدیر شانه‌چی، کاظم، ‌ تاریخ حدیث، ص۱۳۰-۱۳۱، تهران، ‌ انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۷.
۳. مدیر شانه‌چی، کاظم، ‌ تاریخ حدیث، ص۱۳۱، تهران، ‌ انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۷.
۴. مدیر شانه‌چی، کاظم، ‌ تاریخ حدیث، ص۱۳۱، تهران، ‌ انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۷.
۵. مدیر شانه‌چی، کاظم، ‌ تاریخ حدیث، ص۱۱۶، تهران، ‌ انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۷.
۶. مدیر شانه‌چی، کاظم، ‌ تاریخ حدیث، ص۱۱۶، تهران، ‌ انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۷.
۷. مدیر شانه‌چی، کاظم، ‌ تاریخ حدیث، ص۱۱۶، تهران، ‌ انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۷.


منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «احادیث کتاب عیون اخبار الرضا و کافی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۲/۱۰.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار