اجرتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: اجرت، عقد اجاره، اجرت المثل، اجرت المسمی.

پرسش: تعریف اجرت در احکام شرعی چیست؟

پاسخ: عوضى كه مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال يا كار، به موجر يا اجير مى‌پردازد، اجرت ناميده مى‌شود. از آن در باب اجاره سخن رفته است.


معنای اجرت[ویرایش]

عوضى كه مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال يا كار، به موجر يا اجیر مى‌پردازد، اجرت ناميده مى‌شود. از آن در باب اجاره سخن رفته است.

اجرت ‌المسمی و اجرت المثل[ویرایش]

در عقد اجاره، يا به اجرت تصريح مى‌شود يا نمى‌شود؛ اما موردنظر و توافق دو طرف است و يا هيچ‌كدام. به اجرت در صورت اول و دوم، اجرة المسمی و در صورت سوم ـ كه بايد اجرت متعارف براى استفاده از همانند آن مال يا عمل، از سوى مستأجر به موجر يا اجير پرداخت گردد ـ اجرة المثل گفته مى‌شود.

شرط استقرار ملكيت اجرت[ویرایش]

هر يك از موجر يا اجير، به عقد اجاره، مالك اجرت مى‌شوند، ليكن جواز مطالبه آن، بر تسليم مال مورد اجاره به مستأجر يا انجام عمل از سوى اجير متوقف است؛ برخى گفته‌اند استقرار ملكيت اجرت نيز منوط به استفاده مستأجر از منفعت يا اتمام كار مورد اجاره ـ و آن‌چه در حکم استفاده يا اتمام كار باشد ـ از سوى اجير است.‌

بطلان اجاره و پرداخت اجرت المثل[ویرایش]

فقها به صورت يك قاعده كلى در باب اجاره آورده‌اند كه در فرض كشف بطلان اجاره از اول، چنان‌چه مستأجر از منفعت مال استفاده كرده باشد، پرداخت اجرة المثل بر وى واجب مى‌شود؛ اما در فرض بطلان اجاره به يكى از اسباب فسخ در اثناى مدت اجاره، بنا بر قول مشهور، مقدار اجرت نسبت به مدت گذشته از اجرة المسمّى ثابت است و نسبت به مدت باقى‌مانده، اجرت به مستأجر بازگردانده مى‌شود.‌

حرمت يا جواز گرفتن اجرت[ویرایش]

حرمت يا جواز گرفتن اجرت، داير مدار صحت و بطلان اجاره است. [۱]

پانویس[ویرایش]
 
۱. مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۲۶۹.    


منبع[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «اجرت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۲۹.    جعبه‌ابزار