اجارهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: اجاره، بطلان اجاره، مال‌الاجاره،
پرسش: آیا در صورت بطلان اجاره، تصرف طرفین در مال‌الاجاره حرام است؟ اگر طرفین عقد به آن راضی باشند چه‌طور؟ اگر مورد این اجاره، خانه‌ای باشد، نماز خواندن در آن باطل است؟
پاسخ:


احکام بطلان اجاره

[ویرایش]

با بطلان اجاره، رضایت طرفین عقد برای تصرف در مبلغ اجاره و مورد اجاره ـ اعم از خانه یا مغازه و ... ـ از بین می‌رود و تصرف در آنها جایز نیست؛ مگر این‌که طرفین، جدای از عقد، راضی به تصرف دیگری در مال خود باشند و نماز در خانه‌ای که مالک آن، راضی به تصرف در خانه باشد، صحیح است.


فتوای مراجع تقلید

[ویرایش]


پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
[۱] استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.


← اول


حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اگر راضی به تصرف باشند، اشکال ندارد.

← دوم


حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

چنان‌چه قرارداد با رضایت طرفین باشد، اشکالی ندارد.

← سوم


حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

تصرف بدون اجازه مالک غصب و حرام است.

← چهارم


حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

۱. با بطلان اجاره، رضایت طرفین عقد برای تصرف در مال‌الاجاره و مورد اجاره از بین می‌رود و تصرف در آن جایز نیست؛ مگر این‌که طرفین جدای از عقد، راضی به تصرف در مال خود باشند.

۲. نماز در خانه اجاره‌ای که (اجاره آن) باطل شده است، در صورتی صحیح است که مالک خانه، جدای از عقد، راضی به تصرف در خانه باشد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسام کوئست.    


رده‌های این صفحه : احکام اجاره | احکام معاملات | فقه
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار