اثبات وجود ذهنیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:وجودذهنی، حکمت متعالیه.
پرسش:چگونه وجود ذهنی را اثبات کنیم؟
پاسخ:برای اثبات وجود ذهنی در حکمت متعالیه دلایل زیادی ارائه شده است که در این جا به دو مورد اشاره می‌شود:


دلیل اول

[ویرایش]

ما هنگامی كه به تصوراتمان نگاه می‌كنیم، می‌بینیم بعضی از چیزهایی را كه تصور می‌كنیم در خارج از ذهن موجود نیستند؛ مثلاً می‌توانیم كوهی از طلا را تصور كنیم، در حالی كه در خارج از ذهن چنین چیزی وجود ندارد. بنابر این، ما تصوراتی از اشیای معدوم در خارج داریم كه از یكدیگر متمایزند. این تصورات كه در خارج از ذهن معدوم‌اند باید در جایی وجود داشته باشند كه به آن موطن، ذهن می‌گوییم.

دلیل دوم

[ویرایش]

این دلیل می‌گوید: كه ما کلی عقلی را درك می‌كنیم و جایگاه كلی عقلی نیز در خارج از ذهن نمی‌تواند باشد؛ زیرا همان‌طور كه گفته شد، كلی عقلی مفهوم كلی با وصف كلیت است؛ مثلاً انسان با قید كلیت، كلی عقلی است. چین مفهومی در خارج از ذهن نمی‌تواند باشد؛ زیرا «انسان» با این قید كه بر افراد زیادی منطبق شود نمی‌تواند در خارج از ذهن موجود شود، پس حتماً در ذهن موجود است.
[۱] ر. ک: طباطبائی، سید محمد حسین، بدایة الحمکة، ص ۳۶- ۳۷، دفتر نشر اسلامی، قم، ۱۴۲۳ق.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ر. ک: طباطبائی، سید محمد حسین، بدایة الحمکة، ص ۳۶- ۳۷، دفتر نشر اسلامی، قم، ۱۴۲۳ق.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : فلسفه اسلامی | مباحث وجود
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار