آصف بن برخیاذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: آصف بن برخیا.
پرسش: آصف بن برخیا کیست؟
پاسخ:


آصف بن برخیا

[ویرایش]

بنابر آنچه در روایات و منابع تفسیری آمده است؛ آصف بن برخیا وزیر حضرت سلیمان ـ علیه‌السلام ـ و خواهرزاده او بود.

منصب و مقام

[ویرایش]

وی وصی حضرت سلیمان ـ علیه‌السلام ـ بوده که بعد از خود، حضرت زکریا ـ علیه‌السلام ـ را وصی خویش نمود.
[۳] شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۲۳، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۳ق.


حرکت دادن تخت ملکه صبا

[ویرایش]

آصف به فرمان حضرت سلیمان، با استفاده از نیروی معنوی خود که براساس برخی نقل‌ها برگرفته از دانش او نسبت به اسم اعظم بود، تخت ملکه سبا (بلقیس) را کم‌تر از یک چشم به‌هم زدن از فرسنگ‌ها فاصله در نزد حضرت سلیمان ـ علیه‌السلام ـ حاضر نمود.
[۴] برای آگاهی بیشتر به منابع تفسیری در ذیل آیه ۴۰ سورۀ نمل مراجعه نمایید.پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ج ۱۴، ص ۱۲۳، مؤسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ق.    
۲. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۷۶، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۳ق.    
۳. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۲۳، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۳ق.
۴. برای آگاهی بیشتر به منابع تفسیری در ذیل آیه ۴۰ سورۀ نمل مراجعه نمایید.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار